Kemikalije in sol

ionski izmenjevalci
 • Odstranjevanje vodnega kamna samo s kislinami
 • Omejeno preprečevanje vodnega kamna
 • Certificirana funkcionalnost
 • Znanstveno dokazano
 • Kemično modificirana voda
 • Spremenjen pH
 • Onesnaženje podtalnice
 • Zahteva vzdrževanje
 • Dodajanje soli in kemikalij
 • Življenjska doba 10 let
 • Garancija 1 leto
 • Letni stroški visoki
 • Stroški po 10 letih visoki

Cink

anodni sistemi
 • Brez odstranjevanja vodnega kamna
 • Omejeno preprečevanje vodnega kamna
 • Funkcionalnost ni certificirana
 • Znanstveno dokazano
 • Dodani ioni težkih kovin
 • Spremenjen pH
 • Varno za podtalnico
 • Zmerno vzdrževanje
 • Potrebna zamenjava
 • Življenjska doba 6 let
 • Garancija 1 leto
 • Letni stroški zmerni
 • Stroški zamenjave zmerni

Električni

impulzni sistemi
 • Brez odstranjevanja vodnega kamna
 • Omejeno preprečevanje vodnega kamna
 • Funkcionalnost ni certificirana
 • Znanstveno raziskano
 • Voda kemično nespremenjena
 • Nespremenjen pH
 • Varno za podtalnico
 • Zmerno vzdrževanje
 • brez zamenjave
 • Življenjska doba 3 do 30 let
 • Garancija 10 let
 • Nizki letni stroški
 • Stroški po 10 letih visoki

Magnetni

obročni sistemi
 • Brez odstranjevanja vodnega kamna
 • Omejeno preprečevanje vodnega kamna
 • Funkcionalnost ni certificirana
 • Znanstveno raziskano
 • Voda kemično nespremenjena
 • Nespremenjen pH
 • Varno za podtalnico
 • Brez vzdrževanja
 • brez zamenjave
 • Življenjska doba 10 let
 • Garancija 1 leto
 • Letnih stroškov ni
 • Stroškov po 10 letih ni

MARK ECO

SYSTEMS
 • Odstranjevanje vodnega kamna
 • Preprečevanje vodnega kamna
 • Certificirana funkcionalnost
 • Znanstveno dokazano
 • Voda kemično nespremenjena
 • nespremenjen pH
 • Varno za podtalnico
 • Brez vzdrževanja
 • brez zamenjave
 • Življenjska doba 30+ let
 • Garancija 10 let
 • Letnih stroškov ni
 • Stroškov po 10 letih ni