Applications and Test Studies

Ваздушно хлађење

Период тестирања 14.4.2022 - 30.4.2022

Параметри:

Тврдоћа воде 18 dH, Волумен протока 3,3 м3/х

Функционални опис:

МАРК ЕКО опрема је инсталирана у систему ваздушног хлађења у тржном центру.

ROI је износио 5 - 7 месеци.

Закључак:

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, постојали су постојани трошкови одржавања, чишћења и поправке компоненти система ваздушног хлађења и честа замена компоненти. Након позитивних резултата тестирања, одлучено је да се купи и инсталира МАРК ЕКО опрема да би се обезбедила максимална ефикасност система хлађења и смањили укупни трошкови.

Пре инсталације

Након 400 сати