Applications and Test Studies

Водно хлађење

Период оцене: 1.9.2022 - 7.12.2022

Параметри:

Тврдоћа воде 16 - 18 dH, Волумен протока 33,6 м3/х

Функционални опис:

МАРК ЕКО опрема је инсталирана у контејнер систему хлађења, на пумпној станици где је хладна вода континуирано циркулисала у систему хлађења. Величина система је 600 м3, а волуменски проток је 300 м3/х. Додавање воде варира у времену и зависи од испаравања.

ROI је износио 6 до 8 месеци.

Закључак:

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, купац је морао често одржавати и замењивати компоненте система хлађења и замењивати их годишње, што је резултовало високим годишњим трошковима. Након позитивних резултата тестирања, одлучено је да се купи и инсталира МАРК ЕКО опрема да би се обезбедила максимална ефикасност система хлађења и смањили укупни трошкови.

Хлађење без и са употребом МАРК ЕКО опреме

Цеви пре и после