Applications and Test Studies

Водоводи

Период оцене: 28.11.22 - 22.2.23

Параметри:

Тврдоћа воде 16 - 18 dH, Волумен протока 1,65 м3/х

Функционални опис:

МАРК ЕКО опрема је инсталирана на пумпној станици где је пиће вода континуирано циркулисала у контејнеру. Распон варијације снабдевања водом износи између 1 и 2,5 м3/х. Одлука о 1,65 м3/х је донесена након процене потрошачког профила.

ROI је био мањи од 12 месеци.

Закључак:

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, купац је морао често одржавати и поправљати пумпе и често их замењивати, што је резултовало високим годишњим трошковима.
Након позитивних резултата тестирања, купац је одлучио да купи и инсталира МАРК ЕКО опрему да би обезбедио максималну ефикасност пумпи и смањио укупне трошкове.

Контенер за воду, пре и после 3 месеца

Уз употребу МАРК ЕКО опреме, пумпе су без натрепалина.