Aplikacije in testiranja

Vodovod

Ocenjevalno obdobje:

28.11.22 - 22.2.23

Parametri:

Trdota vode 16 - 18 dH, Volumski pretok 1,65 m3/h

Funkcionalni opis:

ME je nameščen na črpališču, kjer pitna voda neprekinjeno kroži v posodi. Območje variacije oskrbe z vodo je med 1 in 2,5 m3/h. Odločitev za 1,65 m3/h je bila sprejeta po oceni profila porabe.

ROI je bil manj kot 12 mesecev

Zaključek:

Pred namestitvijo opreme ME na testiranem območju je morala stranka nenehno vzdrževati in popravljati črpalke ter pogosto zamenjati črpalke. Zato so bili letni stroški visoki.

Po pozitivnih rezultatih testiranja se je stranka odločila za nakup in namestitev opreme ME, da bi zagotovila maksimalno učinkovitost črpalk in zmanjšala skupne stroške.

Zadrževalnik, pred in po 3 mesecih

Z uporabo MARK ECO so črpalke brez vodnega kamna