Сертификати

Сертификат о активном уклањању каменца

Универзитет у Марибору је тестирао МАРК ЕКО опрему помоћу тест уређаја који отражава стандардну употребу.

Чиста технологија

Резултат теста анализе воде показује да вода задржава сва својства након третмана МАРК ЕКО опремом.

pH остаје неизмењен, нема металних или других загађивача, а ни изглед, мирис и укус се не мењају.

Certificate of active limestone removal

The University of Maribor tested the MARK ECO SYSTEMS with a test equipment reflecting the standard use.