Примене и студије тестирања

Хлађење ваздуха

Тестни период 14.4.2022 - 30.4.2022

Параметри:

Тврдоћа воде 18 дХ, Запремински проток 3,3 м3/х

Функционални опис:

Опрема MARK ECO је уграђена у систем за хлађење ваздуха у тржном центру.

Повраћај улагања је био 5-7 месеци

Закључак:

Пре инсталирања МЕ опреме у тестираном подручју, постојали су стални трошкови одржавања, чишћења и поправке компоненти система за хлађење ваздуха и њихова честа замена.

Након позитивних резултата тестирања, донета је одлука о куповини и уградњи  МЕ опреме како би се обезбедила максимална ефикасност система за хлађење и смањили укупни трошкови.