Mark Eco Trade GmbH

Neubaugasse 24/1

A-8020 Graz, Austria

Tel.: +436763523953

E-Mail: office@markecotrade.com

www.markecotrade.com 

UID-Nr: ATU77495809

Handelsregister nr.: FN 68 809/5744

Rechtbank: Landesgericht Graz

Lid van de Kamer van Koophandel van Stiermarken

SI UID: SI51263980

IBAN: AT92 2081 5000 4398 2354

BIC/SWIFT: STSPAT2GXXX

EU-geschillenbeslechting
Overeenkomstig de verordening betreffende online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening) willen wij u informeren over het platform voor online geschillenbeslechting (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr. De benodigde contactgegevens vindt u hierboven in onze juridische mededeling.
Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid of verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website
Wij ontwikkelen de inhoud van deze website voortdurend en streven naar correcte en actuele informatie. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, met name niet voor de inhoud die door derden wordt geleverd.
Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op, de contactgegevens vindt u in het impressum.
Aansprakelijkheid voor links op deze website
Onze website bevat links naar andere websites voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn. Volgens § 17 ECG zijn wij niet aansprakelijk voor gelinkte websites omdat wij geen kennis hadden van illegale activiteiten, wij dergelijke illegale activiteiten niet hebben opgemerkt en wij links onmiddellijk zouden verwijderen als wij kennis kregen van illegale activiteiten.
Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op, de contactgegevens vindt u in de juridische mededeling.
Bezwaar tegen reclamemail
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.
Copyright
De gehele inhoud van deze website (afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s) valt onder het auteursrecht. Indien nodig zullen wij het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud op onze site juridisch vervolgen.