Privacybeleid
Privacybeleid volgens DSGVO 2018
De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Deze website bewaart en verwerkt daarom uitsluitend gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Als gebruiker stemt u in met de verwerking van gegevens in overeenstemming met deze verklaring. De actuele versie van de DSGVO vindt u op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=de.
Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor deze website. Als u via links op onze pagina’s naar andere sites wordt doorverwezen, kunt u zich informeren over de omgang met uw gegevens op de doorverwezen website. Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Europese recht inzake gegevensbescherming. De volgende voorschriften informeren u over soort, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail of via ongecodeerde websites) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Wanneer u via onze website een aanvraag doet, worden de door u doorgegeven of ingevoerde gegevens handmatig of automatisch gecontroleerd op geldigheid in de bestaande database en zo nodig vergeleken om de door ons opgeslagen gegevens te corrigeren. Hiervoor kan het nodig zijn dat onze medewerkers contact met u opnemen. Dit gebeurt per e-mail of telefoon. De door u ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de aanvraag, bestelling of inschrijving te verwerken; de gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
De gegevens worden gewist zodra het desbetreffende contract is uitgevoerd en er geen wettelijke verplichting meer bestaat om de gegevens op te slaan of de wettelijke wistermijn is verstreken.
Links
Wij controleren zorgvuldig de links die onze website verlaten. Desondanks aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van pagina’s waarnaar wordt gelinkt vanaf deze of een andere website.
Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden de gegevens die u in het aanvraagformulier verstrekt, inclusief de contactgegevens die u daar invult, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Duur van de gegevensopslag
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven buiten de afwikkeling van het contract. Na het verstrijken van de wettelijke termijnen worden deze gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik ervan.
Uw persoonlijke gegevens, voor zover die nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de contractuele relatie (inventarisgegevens), worden alleen gebruikt voor de uitvoering van het contract. Uw naam en adres moeten bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de goederenleverancier om de goederen te kunnen leveren.
Kredietbeoordeling
Als wij voorschotten betalen, kunnen wij informatie over uw kredietwaardigheid inwinnen.
Hiervoor geven wij uw persoonlijke gegevens (bijv. naam en adres) door aan een kredietbeoordelingsbedrijf. Aan de hand van wiskundig-statistische procedures gaan wij na hoe groot het risico op wanbetaling is. Wij laten het sluiten van de koopovereenkomst afhangen van het resultaat van de kredietcontrole.
Vragen
Gegevens van aanvragen via het contactformulier worden vertrouwelijk en alleen voor het doel van de aanvraag verwerkt. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking van persoonsgegevens De verwerking is gebaseerd op art. 6 I ign. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Webanalyse met Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van dergelijke gerichte cookies.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google.
U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website door Google, alsmede de verwerking van deze gegevens voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics deactiveren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “anonymizeIP()” zodat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.
Informatie over cookies
Er zijn drie categorieën cookies:
# Essentiële cookies, om de basisfuncties van de website te garanderen.
# Functionele cookies om de prestaties van de website te garanderen.
# Gerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Sommige webpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Functionele beperkingen zonder cookies
Als u het gebruik van cookies in het algemeen niet toestaat, zullen bepaalde functies en pagina’s niet werken zoals verwacht. Met name het inloggen zal niet werken.
Commentaarfunctie op deze website
Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, uw gebruikersnaam opgeslagen.
Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de bezoekende computer
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik ontdekken.
SSL-codering
Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan een slotsymbool in de browserregel.
Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.
Informatie
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU heeft u recht op informatie over uw gegevens die door ons in ons bedrijf zijn opgeslagen en, indien van toepassing, recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van deze gegevens. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen via het volgende e-mailadres: office@markecotrade.com.
Mark Eco Trade GmbH +43 676 352 3953 office@markecotrade.com