Aplikacije in testiranja

Hlajenje vode

Ocenjevalno obdobje: 1.9.2022 - 7.12.2022

Parametri:

Trdota vode 16 - 18 dH, Volumenski pretok 33,6 m3/h

Funkcionalni opis:

ME je bil nameščen v posodi hladilnega sistema, na črpališču, kjer je hladilna voda neprekinjeno krožila v hladilnem sistemu. Velikost sistema je 600 m3, volumetrični pretok 300 m3/h. Dodatek vode se s časom spreminja in je odvisen od izhlapevanja.

ROI je bil 6 do 8 mesecev

Zaključek:

Pred vgradnjo opreme ME na testiranem območju je moral naročnik nenehno vzdrževati, čistiti in popravljati komponente hladilnega sistema ter jih vsako leto zamenjati. Zato so bili letni stroški visoki. Po pozitivnih rezultatih testa je bila sprejeta odločitev za nakup in vgradnjo opreme ME, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost hladilnega sistema in zniža skupne stroške.

Hladilna mreža brez in z uporabo MARK ECO opreme.

Cevi prej & potem