Примене и студије тестирања

Bодовод

Период евалуације: 28.11.22 - 22.2.23

Параметри:

Тврдоћа воде 16 - 18 дХ, Запремински проток 1,65 м3/х

Функционални опис:

МЕ је инсталиран на пумпној станици, где је вода за пиће континуирано циркулисала у контејнеру. Опсег варијације водоснабдевања је између 1 и 2,5 м3/х. Одлука за 1,65 м3/х донета је након процене профила потрошње.

Повраћај улагања је био мањи од 12 месеци

Закључак:

Пре уградње МЕ опреме у тестирану област, купац је морао да стално одржава и поправља пумпе и често мења пумпе. Стога су годишњи трошкови били високи.

Након позитивних резултата тестирања, купац је донео одлуку да купи и инсталира МЕ опрему како би се обезбедила максимална ефикасност пумпи и смањили укупни трошкови.

Контејнер за воду, пре и после 3 месеца

Уз употребу MARK ECO, пумпе су без каменца