Примене и тестне студије

Индустријске машине за перионице - Водени грејници


Период тестирања: 18.11.2022 - 25.11.2022

Параметри:

Тврдоћа воде 16-18 dH, Волумен протока 0,55 м3/х

Функционални опис:

МАРК ЕКО опрема је инсталирана на индустријски уређај за прање. Тестирана је нова машина за прање од 50 кг са волуменом воде од 180 литара. Уређаји за грејање инсталирани на машини имају снагу од 5 кВ по грејачу и контактну температуру од 270 °C. У машини је инсталирано 9 грејача, што је укупна снага од 45 кВ.
Закључак:
За сваку тону пране рубља, постоји уштеда у времену грејања до 50 минута и до 34 кВх уштеде енергије.

Слика грејача након 110 минута, без и са МАРК ЕКО опремом.