Примене и испитивања

Ваздушно хлађење

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, постојали су постојани трошкови одржавања, чишћења и поправке компоненти система ваздушног хлађења и честа замена компоненти.

Водно хлађење

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, купац је морао константно одржавати, чистити и поправљати компоненте система хлађења и замењивати их сваке године.

Водоводи

Пре инсталације МАРК ЕКО опреме на испитиваном подручју, купац је морао константно одржавати и поправљати пумпе и често их замењивати. Стога су годишњи трошкови били високи.

Индустријске машине за перионице

За сваку тону праног рубља, МАРК ЕКО опрема омогућава уштеду до 50 минута у времену грејања и до 34 кВх енергије, што доприноси значајној уштеди у трошковима периле и повећава ефикасност производње.