Примене и студије тестирања

Хлађење водe

Период евалуације: 1.9.2022 - 7.12.2022

Параметри:

Тврдоћа воде 16 - 18 дХ, Запремински проток 33,6 м3/х

Функционални опис:

МЕ је уграђен у контејнер расхладног система, на пумпној станици, где је расхладна вода непрекидно циркулисала у систему за хлађење. Величина система је 600 м3, запремински проток је 300 м3/х. Додавање воде варира са временом и зависи од испаравања.

РОИ је био 6 до 8 месеци

Закључак:

Пре уградње МЕ опреме у тестирану област, купац је морао да редовно одржава, чисти и поправља компоненте система за хлађење и да их мења сваке године. Стога су годишњи трошкови били високи. Након позитивних резултата тестирања, донета је одлука о куповини и уградњи МЕ опреме како би се обезбедила максимална ефикасност система за хлађење и смањили укупни трошкови.

Расхладна мрежа без и са употребом МАРК ЕЦО опреме

Цевоводи пре и после