O MARK ECO SYSTEMS

MARK ECO TRADE

MARK ECO TRADE GmbH je svetovna prodajna organizacija za celotno paleto izdelkov MARK ECO SYSTEMS. Ima vse tehnične in komercialne certifikate, ki podpirajo poslovanje. Naša ponudba so standardni izdelki za gospodinjstvo in prilagojene projektne aplikacije za odstranjevanje in preprečevanje vodnega kamna. Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da oblikujemo in optimiziramo najboljšo osebno konfiguracijo za vaše potrebe.

Prva odkritja in razvoj

V poznih 90-ih je bil Mark Eco System razvit skupaj z Univerzo v Mariboru, kasneje pa dokončan in patentiran. MARK ECO SYSTEM je pokazal pomemben uspeh pri odstranjevanju in preprečevanju vodnega kamna in je bil neprimerljiv z vsemi drugimi obstoječimi izdelki na trgu. Več testov zmogljivosti in funkcionalnosti je dalo zelo pozitivne rezultate in sistem je bil predstavljen na mednarodni konferenci WSEAS, The World Scientific and Engineering Academy and Society. MARK ECO SYSTEM je bil del mednarodnega znanstveno-raziskovalnega programa EUREKA in je bil osnova za številne diplomske naloge in doktorske disertacije.

MARK ECO SYSTEMS na tržišču

Po teoretičnem in pilotnem uspehu je MARK ECO SYSTEMS začel svojo komercialno pot na slovenskem trgu, kjer je dosegel izjemne rezultate v farmacevtski industriji, v slovenskih Univerzitetnih kliničnih centrih, bolnišnicah, domovih za starejše, šolah in številnih drugih industrijskih objektih. Osupljivi rezultati so bili doseženi pri številnih zunanjih fontanah, kjer je odstranjevanje vodnega kamna najbolj vidno. Znižanje stroškov vzdrževanja pečic v trgovinah z živili ima mednarodni pomen. Več lahko izveste na naši strani Reference.

Kaj naredi MARK ECO SYSTEMS dragocene in jih razlikuje od drugih izdelkov

  • Hitro odstranjevanje obstoječega vodnega kamna
  • Preprečevanje nastajanja vodnega kamna
  • Zaščita cevovodov, črpalk, toplotnih izmenjevalnikov, grelnikov, pralnih strojev in druge opreme
  • Zaščita pred oksidacijo, ki jo povzroča vodni kamen
  • Brez elektrike, soli ali drugih kemikalij
  • Brez onesnaženja vode s cinkovimi ali drugimi kovinskimi ioni
  • Enostaven za namestitev in brez nadaljnjega vzdrževanja
  • Menjava ni potrebna (druge izdelke je treba zamenjati po 4 do 8 letih)
  • Življenjska doba najmanj 30 let
  • Najboljša stroškovna učinkovitost